Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska

Regulamin WFG - RODO | Klauzula informacyjna

villaoliva - 2018-05-22, 23:49
Temat postu: RODO | Klauzula informacyjna
25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z wejściem w życie tego rozporządzenia uprzejmie informujemy, że administratorami Pani/Pana danych jest Aglomera Tomasz Strug z siedzibą zarejestrowaną przy ul. Orkana 6 w Danzigu oraz podmioty, z którymi została zawarta umowa powierzenia danych osobowych (więcej na ten temat w dalszej części: Komu możemy przekazać dane?).

O jakich danych mówimy?

Mowa o danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, dane adresowe, dane konta GG, które pozyskujemy od użytkownika strony internetowej, odbiorcy serwisów, newslettera, w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Przetwarzamy dane zgodnie z RODO, m.in. aby:

▪ dostosować treści stron i tematykę materiałów do Pani/Pana zainteresowań

▪ móc poinformować Panią/Pana o nadchodzących wydarzeniach

▪ umożliwić Pani/Panu rezerwację miejsc na warsztaty edukacyjne i inne wydarzenia

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania, oczywiście tylko wówczas, gdy wystąpią z żądaniem uzasadnionym stosowną podstawą prawną.

Czy tracę prawa wobec swoich danych?

Nie, ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w dalszej części niniejszej informacji.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celu świadczenia usług jest art. 6, ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umów o świadczenie na Pani/Pana rzecz usług (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dotyczące usług, z których Pani/Pan korzysta, a dostępne na witrynach staraoliwa.pl). Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. W przypadku braku chęci wyrażenia którejkolwiek ze zgód, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: wolneforumdanzig@gmail.com lub pod adresem pocztowym: Wolne Forum Danzig, ul. Orkana 6, 80-313 Danzig.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo do przenoszenia danych
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy/usługi przez okres niezbędny do jej wykonania.

Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.


Wyrażenie każdej ze zgód jest dobrowolne i może Pani/Pan ją w dowolnym momencie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group