Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska

Się dzieje - Starosta Pucki przegrał w sądzie o jawność nagród, ....

wieszaleze - 2017-09-16, 19:29
Temat postu: Starosta Pucki przegrał w sądzie o jawność nagród, ....
Wnioskiem z 9 maja 2017 roku wnieśliśmy do Starosty Puckiego zapytanie o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kwoty nagród i premii wypłaconych pracownikom Starostwa pełniących funkcje publiczne (czyli z wyłączeniem osób sprzątających, pomocy administracyjnej, konserwatorów czy kierowców) ich wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. oraz poprosiliśmy o zestawienie tychże pracowników Starostwa wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły. Otrzymaliśmy odpowiedź, ale niepełną. Dlatego po wymianie korespondencji złożyliśmy skargę na bezczynność starosty do WSA w Danzigu, który w wydanym następnie wyroku nakazał staroście zwrócić koszty postępowania sądowego oraz rozpatrzyć wniosek zgodnie z wolą wnioskodawcy. Zatem wciąż czekamy na odpowiedź. Wyrok nie jest prawomocny. Starosta może się bowiem jeszcze odwołać do NSA w Warszawie.

Więcej tu:
http://www.zaleze.com/sta...ia-pracownikow/

:-/

wieszaleze - 2017-10-16, 06:04
Temat postu: AKTUALIZACJA
AKTUALIZACJA (15 października 2017 r.):
Wyrok WSA w Danzigu w sprawie o jawność wynagrodzeń, nagród i wykształcenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku jest prawomocny.
Skarga kasacyjna Starosty Puckiego została złożona po terminie ustawowym (jeden dzień spóźnienia):
Dnia 10 października 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Danzigu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.H. na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Starosty.

Źródło: II SAB/Gd 48/17 - Postanowienie WSA w Danzigu (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FDD6793AE2)

saperfts - 2017-10-16, 09:36

brawo! :brawo:
wieszaleze - 2017-10-26, 00:07
Temat postu: Odpowiedź na wniosek
Ze starostwa puckiego przyszła (ale wciąż niepełna) odpowiedź na nasz wniosek z 9 maja 2017 r. (po wyroku WSA w Danzigu):
Wynagrodzenie brutto oraz wykształcenie osób pełniących funkcje publiczne znajdziecie poniżej.
Niestety, udostępniono - według nas - dane dotyczące jedynie części pracowników pełniących funkcje publiczne.
Zawnioskowaliśmy więc o uzupełnienie odpowiedzi.

Wynagrodzenie brutto / wykształcenie (na dole strony - AKTUALIZACJA)

8-)

wieszaleze - 2018-01-07, 00:31

Informujemy, że Starosta Pucki po wyroku WSA w Danzigu (sygn. akt II SAB/Gd 48/17) udostępnił informacje publiczne dotyczące ok. 100 pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku, pełniących funkcje publiczne, i tak:

– wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. każdego z pracowników Starostwa pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia.

– zestawienie pracowników Starostwa pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Wydział/Referat/Stanowisko (itd.) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego przeze mnie wzoru:

Wszystko (wraz z przedmiotowymi informacjami) znajduje się w AKTUALIZACJI artykułu na dole strony:

http://www.zaleze.com/sta...ia-pracownikow/

Informacje publiczne uznaję zatem za udostępnione, mimo, że toczy się aktualnie sprawa w sądzie o brak wykonania w całości (na dzień złożenia skargi) przedmiotowego wyroku, pomimo naszego uprzedmiego wezwania.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group