Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska i Pomorza

Się dzieje - Publikacje o Gdyni i jej historii

feyg - 2008-08-14, 10:44
Temat postu: Publikacje o Gdyni i jej historii
„Zeszyt Gdyński nr 3”
Cytat:
Nakładem Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni i przy dofinansowaniu ze środków Prezydenta Miasta Gdyni, ukazał się kolejny „Zeszyt Gdyński Nr 3", zawierający referaty wygłoszone i przygotowane na konferencję pt. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni.
Nowy Zeszyt zawiera m.in opracowania:
- Gdynia a współczesne wartości społeczno-polityczne świata- autorstwa prof. dr hab Andrzeja Chodubskiego,
- Kultura polityczna środowiska kadry Marynarki Wojennej przez pryzmat mitu politycznego i obyczajowości ceremoniału morskiego - prof. dr hab. Grzegorza Piwnickiego,
- Polska Marynarka Wojenna w dobie represji stalinowskich - prof. dr hab. Dariusza Nawrota,
- Niektóre ślady związków Holendrów z Gdynią - dr Joanny Leskiej-Ślęzak,
- Kontakty białoruskie Gdyni po 1989 roku - dr Heleny Głogowskiej,
- Charakterystyka Gdyni w początkach lat siedemdziesiątych XX wieku w raportach Służby Bezpieczeństwa - dra hab. Piotra Semkowa,
- Organizacje pozarządowe we współczesnym ładzie kulturowym Gdyni dr Beaty Słobodzian,
- Kto wybudował pierwszą świątynię protestancką w Małym Kacku? oraz Ksiądz prałat Stanisław Henryk Zawacki (1927-1998) - duszpasterz orłowski- ks. dra Mirosława Gawrona,
- Kobiety w mieście portowym Gdynia - dr Iwony Jakimowicz-Ostrowskiej,
- Bractwo Kapłańskie św. Piusa X w Gdyni - ks. dra Adama Romejki.
Kolejną książkę o Gdyni można otrzymać nieodpłatnie w nowej siedzibie Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 /wejście od ul. 3 Maja/.

feyg - 2008-10-28, 13:06

Foldery niedawno wydane staraniem Miejskiego Konserwatora Zabytków W Gdyni:
Bateria artyleryjska w Redłowie
oraz
Dwór i park Kolibki

Ponury - 2008-10-28, 20:52

Dziękować :flaga:
feyg - 2008-11-09, 16:40

feyg napisał/a:
Foldery niedawno wydane staraniem Miejskiego Konserwatora Zabytków W Gdyni:
Bateria artyleryjska w Redłowie
oraz
Dwór i park Kolibki


P.S. Pozostałe wydawnictwa są dostępne :arrow: TU

feyg - 2008-12-04, 15:00

Muzeum Miasta Gdynia i Wydawnictwo BiT zapraszają 15 grudnia o godzinie 18-tej na promocję książki dr Tomasza Rembalskiego "Właściciele wolnego sołectwa i karczmy w Gdyni 1326 - 1928". Muzeum Miasta Gdyni poziom '-1'.
miczman - 2008-12-10, 22:06

http://podgryfem.eu/

Tu do nabycia przed premiera :hyhy:

miczman - 2008-12-11, 16:41

Na konferencji poświęconej prof. Wapińskiemu przy okazji można było zaopatrzyć się publikację widoczną na ilustracji. Niemal 100 stron, garść informacji no i fotek rzecz jasna, do kompletu płyta CD. Nakład 500 sztuk.
feyg - 2008-12-18, 10:19

Alkeksander M. Kuźmin. Gdynia w numizmatyce Gdynia 2008, Książeczka wydana z okazji 55-lecia Oddziału Gdańskiego PTN. Fotografie monet i banknotów w przeważającej ilości kolorowe. Zebrane zostały w niej praktycznie wszystkie "walory numizmatyczne" dotyczące Gdyni. Pieniądze zastępcze, obiegowe, próbne, banknoty, bony, cegiełki.
miczman - 2008-12-18, 11:47

Do nabycia w księgarniach czy obrót wśród krewnych i znajomych?
feyg - 2008-12-18, 17:23

miczman napisał/a:
Do nabycia w księgarniach czy obrót wśród krewnych i znajomych?

Ja to znalazłem :arrow: TU

miczman - 2008-12-18, 18:28

Wychodzi po 40 groszy z groszami z stronę :lol: Mam nadzieję, że publikacja trafi przynajmniej do jakiejś jednej biblioteki w Gdyni.
feyg - 2009-03-06, 11:38

75 lat Bałtyku Gdynia
Cytat:
Zarząd Stowarzyszenia Kibiców „Bałtyk Gdynia" informuje sympatyków sportu i historii Gdyni, że w związku z dużym zainteresowaniem ukazało się drugie wydanie książki-monografii „BAŁTYK Gdynia - 75 lat".
Książka ta, to prawie 800 stron historii klubu gdyńskiego od 1930 roku, nazwiska setek gdynian uprawiających sport w tym Klubie. Monografię można nabyć w następujących punktach: SKS „BAŁTYK" Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 oraz w kiosku „Ruch" róg ul. Władysława IV i Armii Krajowej.

Karin - 2009-03-06, 22:08

O historii Gdyni proponuję zajrzeć tutaj http://kpbc.umk.pl/dlibra...=26906&dirids=1
feyg - 2009-05-14, 10:58

Modernizm w Gdyni i w Europie
Cytat:
Pod koniec kwietnia 2009 roku ukazała się książka pt. "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona". Książka trafi w najbliższych dniach do bibliotek na terenie Gdyni, a także do szkół, uczelni wyższych i stowarzyszeń. Będzie także rozesłana do uczelni i instytucji kultury w całym kraju.

Jest to opracowanie zbiorowe zawierające 31 artykułów naukowych dotyczących architektury modernizmu i konserwacji zabytków, w tym wiele dotyczących Gdyni lub zawierających wątki z nią związane. Artykuły zostały przygotowane przez uczestników międzynarodowej konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Urząd Miasta Gdyni, która odbyła się w Gdyni w dniach 27 - 29 września 2007 roku. Książka uzyskała dwie bardzo dobre recenzje wydawnicze niezależnych profesorów, a więc jest pozycją naukową o znaczącej randze. Jest to jedno z najobszerniejszych jak dotąd opracowań zbiorowych dotyczących architektury modernizmu w tym Gdyni.

Wydanie książki jest elementem propagowania gdyńskiego dziedzictwa modernizmu przez Miasto Gdynię. Autorami tekstów są naukowcy i specjaliści z najważniejszych ośrodków Polski oraz z 7 innych krajów. Wydawcą książki jest Urząd Miasta Gdyni, a przygotowaniem zajmowało się Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Redaktorami książki są Maria Sołtysik i Robert Hirsch.

Fragment z opinii recenzentów prof. Jadwigi Roguskiej i prof. Romany Cielątkowskiej:

"Wyjątkowy i cenny zasób architektury modernistycznej Gdyni, zaawansowanie badań w połączeniu z pozytywnym nastawieniem władz, doceniających fundamentalne znaczenie tej spuścizny dla kreowania tożsamości miasta i dostrzegających w niej zarówno problemy do rozwiązywania, jak i siłę napędową rozwoju miasta, wysuwają Gdynię na czoło polskich miast w podejmowaniu inicjatyw i popularyzowaniu architektury epoki modernizmu. Osiągnięcia związanego z miastem środowiska naukowo - konserwatorskiego predestynują Gdynię do miejsca cyklicznych spotkań środowisk zainteresowanych architekturą modernistyczną i forum wymiany wyników badań, myśli i doświadczeń w tej społecznie użytecznej i rozwojowej specjalizacji architektoniczno - konserwatorskiej. Pozwoli to uczynić z Gdyni liczący się w skali ogólnoeuropejskiej ośrodek studiów nad architekturą modernistyczną i jej ochroną".

miczman - 2009-05-14, 20:12

Nie moge sie doczekac az owa publikacja znajdzie sie w moich lapkach :-P Kolejna konferencja juz na jesieni. Z tego co orientowalem to prelegentow bedzie sporo.
feyg - 2009-09-24, 22:25

miczman napisał/a:
Kolejna konferencja już na jesieni. Z tego co orientowałem to prelegentów będzie sporo.

Liczymy na relację ;-)
Cytat:
Druga międzynarodowa konferencja naukowa
„Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura 1. połowy XX w. i jej ochrona"


Organizator:
Urząd Miasta Gdyni
Współorganizatorzy:
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Polski Komitet Narodowy ICOMOS
Honorowy Patronat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Patronat:
DOCOMOMO - Documentation and Conservation of Modern Movement
Komitet organizacyjny:
dr inż.arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni
dr hab.inż.arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska
dr inż.arch. Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Politechnika Gdańska
mgr Anna Baranowska, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UM Gdyni
Komitet naukowy:
prof.dr hab.inż.arch. Jadwiga Roguska, Politechnika Warszawska
prof.dr hab.inż.arch. Olgierd Czerner, Politechnika Wrocławska
prof. Andrzej. K. Olszewski, Uniwersytet Kardynała St.Wyszyńskiego, Warszawa
dr hab.inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, Politechnika Lubelska
dr hab.inż.arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska
dr inż.arch. Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Politechnika Gdańska

Miejsce obrad
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1.


W dniach 24-26 września 2009 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura pierwszej połowy XX w. i jej ochrona". Konferencja ta będzie kontynuacją wymiany myśli środowisk naukowych zajmujących się architekturą modernizmu.

Ogólny program konferencji
24 września Tendencje i wzorce w architekturze i urbanistyce 1. połowy XX w.
25 września Ochrona architektury modernistycznej - teoria i praktyka
26 września Podsumowanie konferencji i prezentacja architektury modernizmu w terenie

miczman - 2009-09-24, 22:47

Nic mnie jakoś szczególnie nie zachwyciło, choć poziom zróżnicowany. Jakiś wybredny się stałem czy coś ;-) Zobaczymy może jutro będzie lepiej.
feyg - 2009-10-17, 15:53

W najbliższą środę 21.10.2009 o godz. 17:30 odbędzie się w Muzeum Miasta Gdyni promocja książki Elżbiety Rojowskiej i Moniki Tomkiewicz:
"Gdynia 1939 - 1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich.
Aresztowania, egzekucje, wysiedlenia
".
Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Róża Wiatrów i składa się z sześciu rozdziałów:
1. Gdynia w okresie międzywojennym,
2. Obrona Gdyni we wrześniu 1939 roku,
3. Zajęcie Gdyni przez Niemców: ustanowienie władz okupacyjnych i pierwsze represje,
4. Wysiedlenia i konfiskata mienia,
5. Sytuacja wysiedlonej ludności na terenie Generalnego Gubernatorstwa i terenach wcielonych do Rzeszy,
6. Epilog. Wysiedlenia Gdynian jako zbrodnia wojenna w świetle prawa międzynarodowego.

feyg - 2009-11-30, 14:27

Poprzednio się nie udało może teraz? ;-)
Cytat:
Zapraszamy do Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 gdzie odbędzie się promocja książki autorstwa dr Moniki Tomkiewicz oraz dr Elżbiety Rojowskiej pt. „Gdynia 1939-1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich. Aresztowania - egzekucje - wysiedlenia ludności cywilnej narodowości polskiej".

Niebywałym walorem tej książki jest około 120 oryginalnych zdjęć oraz fotokopii polskich i niemieckich dokumentów, które w większości do tej pory nie były jeszcze publikowane.

Całość pracy zamykają aneksy, wśród których zamieszczono m. in. wykaz nazw ulic w Gdyni ,w okresie niemieckiej okupacji, ustanowione po zakończeniu walk o Gdynię oraz ich polskich odpowiedników.


3 grudnia 2009r.
godz. 17:30

źródło

villaoliva - 2009-12-15, 13:42

Oficyna Verbi Causa i Muzeum Miasta Gdyni zapraszają na promocję drugiego tomu „Encyklopedii Gdyni”. Spotkanie odbędzie się we wtorek (15 grudnia) w Muzeum (ul. Zawiszy Czarnego 1). Początek – godz. 17.30.Ile gatunków motyli żyje w Gdyni? W którym roku Gdynia po raz pierwszy pojawiła się na znaczku pocztowym, a w którym na monecie oraz medalu? Gdzie był, a może ciągle jest Mancowy Plac? Kim jest Atmoludek? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można znaleźć właśnie w drugim tomie „Encyklopedii Gdyni”.

Encyklopedia liczy 492 strony i zawiera blisko 800 haseł, najwięcej na literę K, a po jednym na Ć i V. Ważną częścią publikacji jest indeks obejmujący oba tomy Encyklopedii zawierający 12 tys. nazwisk i ponad 15 tys. haseł rzeczowych.

Hasła opracowywało około 60 autorów pod kierunkiem zespołu redakcyjnego: Małgorzaty Sokołowskiej - redaktor naczelnej i Doroty Nelke. Za opracowanie graficzne, skład i łamanie odpowiadał Artur Tarasiewicz.

Wstęp wolny.

feyg - 2009-12-16, 06:33

Promocja "Suplementu" odbyła się z udziałem bohaterów haseł, imprezę zamknął Przemysław Dyakowski wariacjami na temat "Hymnu Kaszubów" Feliksa Nowowiejskiego, który nagle zakończył... hejnałem (bo przecież urodził się w Krakowie) ;-)
P.S. Ponieważ zabrakło książek planowana jest druga promocja w poniedziałek w filii MBP przy al. Piłsudskiego (godziny nie podano, ale od Pani Małgorzaty usłyszałem że planowana jest na godzinę 17-tą)

villaoliva - 2009-12-16, 10:01

feyg napisał/a:
Ponieważ zabrakło książek planowana jest druga promocja


Czyli sukces! Ty się załapałeś?

feyg - 2009-12-16, 10:05

villaoliva napisał/a:
feyg napisał/a:
Ponieważ zabrakło książek planowana jest druga promocja


Czyli sukces! Ty się załapałeś?

Dla mnie zabrakło...
Pani Małgorzata przepraszała za niewielką ilość egzemplarzy, niestety przegrała z drukiem kalendarzy ;-)

feyg - 2009-12-18, 17:02

Świąteczny wysyp książkowych nowości:

Aleksandra Tarkowska. Gdynia między wojnami. Opowieść o narodzinach i życiu miasta.
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy "Księży Młyn" 128 stron, do książki dołączony jest reprint planu miasta z 1936 roku oraz płytę VCD z przedwojennymi kronikami filmowymi o Gdyni (czas: około 20 minut)

Ireneusz Dunajski: Gdynia Życie Miasta
Wydawnictwo: Diart.pl Format: 240 x 235 x 24 mm, elegancka obwoluta i twarda oprawa, papier kredowy 200 gr, uszlachetniony lakierem satynowym. 200 stron w wersji polsko-angielskiej.
Zawartość:
:: Najstarsze dzieje Gdyni opisane przez dr Tomasza Rembalskiego.
:: Unikalne mapy i XIX-wieczne grafiki.
:: 50 archiwalnych zdjęć wsi i miasta.
:: 200 autorskich fotografii, ukazujących piękno i życie współczesnej Gdyni.
:: Rozkładana panorama z parady żaglowców.

feyg - 2010-02-14, 10:50

Ukazała się monografia: "Dzieje Ojców Jezuitów i szkolnictwa jezuickiego w Gdyni". Jest to praca magisterska która powstała w Pracowni Dziejów Pomorza i Krajów Nadbałtyckich Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem profesora dr hab. Józefa Borzyszkowskiego. Auror książki, Leszek Molendowski pracuje obecnie nad doktoratem.

P.S. Wydawca książki nieco zaniedbał korekty, pierwszy błąd znalazłem już nocie biograficznej autora, poza tym kilka nazwisk autorów wymienionych we wstępie jest przekręconych. Na przykład Izabella Greczanik-Filipp widnieje jako "I. Greczani-Flipp" zaś dr Mariusz Kardas jako... "M. Kallas".

miczman - 2010-02-27, 22:47

Książki jeszcze nie posiadam, mam nadzieję, że autor dostanie jeszcze kilka egz. od wydawnictwa to się załapię ;-) . Zaś co do kwestii pomylonych nazwisk to w ostatnim przypadku może chodzić o tego pana z Kościerzyny rodem (zupełnie jak autor zresztą): http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Kallas :?:
feyg - 2010-02-27, 23:06

Czytam sobie ostatnio toto w SKM w drodze do/z pracy. Ciekawe są zwłaszcza fragmenty dotyczące problemów gimnazjum Zegarskiego w ostatnich latach swojego istnienia.
feyg - 2010-03-06, 14:51

Gdynia w obrazkach i anegdotach
Cytat:
11 marca 2010 r. o godz. 17.00 w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, rozpocznie się premiera płyty DVD „Gdynia lata 20. i 30. Multimedialna historia w obrazkach i anegdotach". Płyta to 35-minutowa lekcja historii Gdyni, podróż po niezwykłych dziejach miasta, pokazująca jak pięknie Polacy potrafią realizować marzenia. W krótkim czasie bowiem biedny, ledwie odrodzony z niewoli kraj stworzył jeden z większych europejskich portów.
Tekst i dobór materiału ikonograficznego: Małgorzata Sokołowska. Animacje, obróbka zdjęć i montaż, projekt graficzny, znak graficzny serii: Pracownia Animacji Esy-floresy (Urszula Morga, Bartosz Mikołajczyk). Lektor: Marek Lesiński. Udźwiękowienie: Jarosław Zorn. Można ją będzie nabyć w księgarni Muzeum Miasta Gdyni, Księgarni Róża Wiatrów (ul. Starowiejska 35) oraz w wydawnictwie Oficyna Verbi Causa (ul. Ruch Oporu 11). Cena: 35 zł.
W tej multimedialnej serii planowane są jeszcze: „Gdynia lata wojny i okupacji", „Gdynia lata 50" oraz „Historia Gdyni dla dzieci".feyg - 2010-12-03, 08:27

Przedświąteczne nowości
Cytat:
10.12.2010 r. o godz. 17.00 wydawnictwo PORTA MARE i Muzeum Miasta Gdyni zapraszają na promocję albumu pt. „Ostatni transatlantyk Stefan Batory" przygotowanego przez Jerzego Drzemczewskiego. Przypomnijmy, że w ub. roku o podobnej porze odbyła się w muzeum przy wypełnionej sali promocja albumu „Legenda Batorego w fotografii" tego samego autora.
Album ma 280 str. formatu 321x230 mm i zawiera 840 zdjęć. Poświęcony jest on „Stefanowi Batoremu" - ostatniemu transatlantykowi pływającemu pod polską banderą, który przeszedł również do historii żeglugi światowej. Był bowiem jednym z dwóch, ostatnich pasażerskich liniowców, utrzymujących stałe, regularne połączenie między Europą a północną Ameryką i jednocześnie statkiem, który zakończył trwającą blisko 150 lat historię pasażerskiej żeglugi liniowej między portami Wielkiej Brytanii i Kanady i 30-letnią między tym krajem a Polską. Zakończył też trwającą 58 lat historię całej polskiej oceanicznej żeglugi pasażerskiej.

16.12.2010 r. o godz. 18.00 - promocja albumu Piotra Brzezińskiego, Roberta Chrzanowskiego, Anny Nadarzyńskiej-Piszczewiat „Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni Przebieg wydarzeń • represje • walka o prawdę" pod red. Małgorzaty Sokołowskiej.
Książka autorstwa trójki młodych historyków z gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wydana przez Oficynę Verbi Causa, jest najnowszą próbą spojrzenia na grudniową tragedię. Album zawiera informacje na temat życia w mieście w latach 60., przebiegu gdyńskiego Grudnia, represji które spadły na jego uczestników, a także wieloletniej, zwycięskiej, walki gdynian o godne upamiętnienie ofiar „czarnego czwartku". Książka przybliża także problem systematycznego zakłamywania pamięci o Grudniu'70 przez władze komunistyczne oraz historię śledztwa i procesu osób odpowiedzialnych za tę zbrodnię.
Blisko 300 fotografii (w tym zdjęcia operacyjne SB i zdjęcia ze zbiorów prywatnych) oraz 100 dokumentów, z których część nigdy jeszcze nie była publikowana. 

feyg - 2010-12-11, 17:43

Już wkrótce nowy album Sławomira Kitowskiego: Gdynia. Pejzaż nadmorski II
Cytat:
Za kilka dni pojawi się w dobrych księgarniach nowy album "Gdynia. Pejzaż nadmorski II". Przywołuje historię reprezentacyjnych przestrzeni miasta i daje możliwość porównania ich wyglądu - dawniej i dziś


Martino - 2010-12-11, 21:47

Znam osobiście Pana Kitowskiego ponad 25 lat. Znając jego miłość do Gdynii - to będzie jak zwykle super album!
feyg - 2010-12-22, 22:28

Nowy tom „Rocznika Gdyńskiego”
Cytat:
Pod red. Jacka Dworakowskiego ukazał się kolejny 22 tom „Rocznika Gdyńskiego", w zasadniczej swej treści poświęcony wydarzeniom mającym miejsce na Wybrzeżu - w tym również w Gdyni, a których okrągłe rocznice przypadały na 2010 rok.

Oto niektóre tematy: Jarosław Drozd „Requiem dla konsula. Witołd Kukowski (1882 - 1939)"; Małgorzata Sokołowska „90 lat Szkolnictwa Morskiego"; Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski oraz Anna Nadarzyńska z IPN „Bunt robotników. Gdyński Grudzień '70 z perspektywy czterdziestolecia"; Sławomir Kitowski „Stefan Żeromski nad polskim morzem"; Danuta Sadowska „XXX-lecie Sierpnia 1980. Solidarna Gdynia"; Małgorzata Sokołowska „Grudniowe pomniki". Dalsze pozycje „RG" obejmują m.in. prace dotyczące historii znanych gdyńskich szkół licealnych: III LO im. Marynarki Wojennej (Wiesław Kosakowski) oraz V LO im. płk. Stanisława Dąbka (Wiesława Krajewska i Urszula-Motyl Śliwa) oraz pracowników Muzeum Miasta Gdyni, jak i pracowników z Uniwersytetu Gdańskiego.

Nowe wydanie „Rocznika Gdyńskiego" do nabycia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Gdyni, ul. Władysława IV/51.

feyg - 2011-01-24, 12:29

Kolejna książka o "Batorym": Kapitan Opuszcza Swój Statek
Cytat:
Jan Ćwikliński (1901-1976) był pierwszym powojennym kapitanem m.s. "Batory". W mrocznych czasach stalinizmu, w obawie przed fałszywymi oskarżeniami i aresztowaniem, w 1953 roku, w Anglii, zszedł z pokładu swojego statku. Zamieszkał w USA, gdzie próbował wrócić do pracy na morzu, wprowadzając na żeglugowe szlaki statek "Wolna Polska". Przez dziesięciolecia jego nazwisko było wymazane z historii Polskiej Marynarki Handlowej.

W 1955 roku w Stanach Zjednoczonych kapitan wydał książkę - opisuje w niej swoje życie i wyjaśnia powody decyzji, która zdeterminowała dalsze losy jego i rodziny w kraju.

Musiało minąć ponad pół wieku, żeby ta książka mogła trafić do polskiego czytelnika. To porywająca lektura, która odkrywa białe plamy w historii polskiej żeglugi dotyczące m.in. statku m.s. ,,Batory”, jedynego powojennego transatlantyku, który dla wielu Polaków przez lata był symbolem luksusu i wolności.

feyg - 2011-04-18, 07:25

„Dni bezciastkowe - 1945 - 1956”
Cytat:
Promocja książki „Dni bezciastkowe. Gdynia w latach 1945 - 1956" oraz spotkanie z autorką Małgorzatą Sokołowską, odbędzie się: [...] w poniedziałek, 18 kwietnia 2011 r. o godz. 18.00, w hotelu „Kuracyjnym" w Gdyni Orłowie przy al. Zwycięstwa 255. 

feyg - 2011-04-19, 19:25

Maleńka fotorelacja:
feyg - 2011-05-06, 07:34

Nowa książka Kazimierza Małkowskiego:

Anegdoty i ciekawostki gdyńskie

Cytat:
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 13 maja 2011 r. (piątek) o godz. 17.00 na spotkanie z Kazimierzem Małkowskim, autorem książki „Anegdoty i ciekawostki gdyńskie". Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filia nr 15, al. Piłsudskiego 18.
Autor wielu publikacji o Gdyni, tym razem pisze o znanych postaciach miasta i zwykłych mieszkańcach, o przedstawicielach władzy, ludziach morza, kupcach, księżach, lekarzach, sportowcach, nauczycielach i innych. Podczas spotkania będzie można kupić książkę w promocyjnej cenie.
Wstęp wolny. 

feyg - 2011-05-26, 21:08

Kolejna książka dotycząca gdyńskiej floty:

Album o PLO

Cytat:
2 czerwca 2011 r. w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, odbędzie się promocja wydawnictwa pod tytułem „Polskie Linie Oceaniczne Album Floty 1951 - 2011", autorstwa Krzysztofa Adamczyka, Jerzego Drzemczewskiego, Bohdana Hurasa. Początek o godz. 17.00.
Książkę wydano przy wsparciu finansowanym Prezydenta Miasta Gdyni.


Cytat:
Polskie Linie Oceaniczne Album Floty 1951-2011 zawiera opisy historii każdego z ok. 380 statków eksploatowanych przez Polskie Linie Oceaniczne od 1951 r., kiedy przedsiębiorstwo to formalnie powstało.

Większość stron tego albumu poświęcona jest jednemu statkowi i składa się z krótkiej charakterystyki jego parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz historii statku, zilustrowanej 2-3 zdjęciami przedstawiającymi sylwetkę statku na morzu, jego postój w porcie i inne ważne wydarzenia związane ze statkiem.

Autorami i redaktorami albumu są Krzysztof Adamczyk z PLO, pełniący obecnie m.in. funkcję sekretarza Rady Nadzorczej PLO SA, Bohdan Huras – dyrektor ds. inspekcji przemysłowych w Polsce Lloyd’s Register (Polska) Sp. z o. o oraz Jerzy Drzemczewski - obecnie wydawca i dziennikarz, a wcześniej m.in. długoletni rzecznik prasowy PLO i redaktor naczelny dwutygodnika branżowego „Namiary na Morze i Handel”.

źródło

feyg - 2011-06-17, 08:39

Zaproszenie na promocję:

Cytat:
Muzeum Miasta Gdyni zaprasza na promocję książki Tomasza Rembalskiego „Gdynia i jej dzielnice przez powstaniem miasta (XIII-XX wiek)".
Spotkanie z autorem odbędzie się w siedzibie muzeum przy ul. Zawiszy Czarnego 1, w dniu 21 czerwca 2011 r. o godz. 17.00.
Wstęp wolny. 

Tedzinski - 2011-10-11, 17:07

Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1) zaprasza jutro (12 października) na promocję książki kapitana żeglugi wielkiej Andrzeja Soysala „Kapitanowie oceanicznych szlaków”. Początek – godz. 18.00.

Andrzej Soysal, który większość swego życia spędził na morzu, począwszy od ukończenia w 1958 r. gdyńskiej Państwowej Szkoły Morskiej, opisuje dokonania morskie prawie dwudziestu kapitanów żeglugi wielkiej. Wśród nich znaleźli się m.in.: Konstanty Maciejewicz („Macaj”), inż. Antoni Garnuszewski, Tadeusz Ziółkowski, Mamert Stankiewicz, Stanisław Kosko, Franciszek Szudziński, Tadeusz Meissner, Stefan Gorazdowski, Bolesław Mikszta, Zygmunt Deyczakowski, Jerzy Pszenny, Rościsław Choynowski, Stanisław Zelwerowicz. Autor nie pomija i siebie, pisząc o swym dowodzeniu dużymi promami pasażerskimi Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, m.in. „Łańcutem” oraz „Wilanowem”.

Książka dedykowana jest nie tylko czytelnikom pasjonującym się sprawami morskimi, ale także stojącym nieco dalej lub bardzo daleko od morskiego wybrzeża. Opowiada o prawdziwych losach, doświadczeniach polskiej kadry kapitańskiej, zwłaszcza tej dowodzącej statkami – uczestnikami konwojów wspomagających alianckie boje podczas drugiej wojny światowej.

Wstęp wolny.

miczman - 2011-10-11, 20:14

Z chęcią przeczytałbym tą pracę, przede wszystkim ze względu na biogramy powojennych kapitanów, którzy bardzo często są w różnych publikacjach pomijani. Czytałem wspomnienia autora i była to bardzo interesująca lektura.
doldar - 2011-10-11, 20:24

Prosiłbym o pokazanie spisu treści, bo interesuje mnie, czy są tam kartuskie akcenty - chodzi o Gdynię. Dzięki
miczman - 2011-10-11, 20:47

Ale której publikacji?
doldar - 2011-10-12, 08:26

Gdynia i jej dzielnice...
feyg - 2011-10-12, 09:23

Nazwy rozdziałów to po prostu nazwy dawnych osad, dziś dzielnic Gdyni więc spis treści zbyt wiele Ci nie powie.
miczman - 2011-10-12, 10:11

Z tego co pamiętam po pobieżnej lekturze to o Kartuzach nie ma tam nic, co w sumie nie dziwi jakoś wielce. Publikacja ma generalnie charakter popularnonaukowy lecz warto ją mieć jeśli interesujemy się dziejami Gdyni.
doldar - 2011-10-12, 12:00

Źle sprecyzowałem prośbę - chodzi mi o kartuskie (czytaj klasztorne) początki miasta, a na pewno tam coś jest bo Gdynia = Kartuzja Kaszubska
miczman - 2011-10-12, 20:13

O roli zakonu oczywiście jest lecz wydaje się, że bardziej przydatne będą Tobie oryginalne źródła czyli "Dokumenty Gdyni i Grabówka...".
doldar - 2011-10-12, 20:15

Mam
feyg - 2011-10-28, 15:44

Janusz Uklejewski "Moja Gdynia"

Promocja albumu w Muzeum Miasta Gdyni 9 listopada o 18:00

Cytat:
Album jest pierwszą próbą przekrojowego opracowania twórczości wybitnego artysty fotografika, reportera-dokumentalisty Janusza Uklejewskiego. Autor zmarł w trakcie pracy nad ksiązką, która został dokończona przez Dagmarę Płazę-Opacką i przedstawicieli Wydawnictwa Maszoperia Literacka.

Janusz Uklejewski, artysta fotografik, ur. się 21 maja 1925 roku w Grudziądzu. W latach 1945–1948 był żołnierzem I Samodzielnego Batalionu Morskiego Marynarki Wojennej oraz fotoreporterem redakcji „Gazety Morskiej”, „Marynarza Polskiego” i „Morza”. W latach 1948–1952 pracował jako fotoreporter Wojskowej Agencji Fotograficznej a od 1952 do 1990 roku - w Centralnej Agencji Fotograficznej w Warszawie. Przeszedł na emeryturę w 1990 roku. Zawodu uczył się w Dęblinie w latach 1940-1944 w zakładzie fotograficznym A. Złotnicka. Z tego okresu pochodzi archiwum Uklejewskiego - 85 zdjęć upamiętniających zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach radzieckich z czasów okupacji. W czasie trwania II wojny światowej pracując przy pracach przymusowych na kolei w Dęblinie uwiecznił na zdjęciach wysadzanie niemieckich transportów kolejowych przez partyzantów. Autor i współautor kilkudziesięciu albumów fotograficznych w tym trzech o najsłynniejszych statkach „ORP Błyskawica”, „Dar Pomorza” oraz „Dar Młodzieży”. Jego prace były również eksponowane na wielu wystawach. Pierwsza autorska miała miejsce w 1949 roku w Sopocie, zaś w 1962 na pierwszym Salonie Fotografików Polski Północnej został laureatem „Złocistego Jantara”. Największa monograficzna ekspozycja prezentująca ponad 300 zdjęć odbyła się w 1976 roku w Gdyni. W 2005 roku jego prace zostały ukazane w Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawie „Początek drogi. Sierpień 1980 – grudzień 1981”. Fotografie Uklejewskiego były również eksponowane na wystawach zagranicznych m.in. World Press Foto w Hadze i Interfoto w Pradze. Został uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni oraz Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej. Trzykrotnie był laureatem nagrody marynistycznej Ministra Żeglugi. Odznaczony Złotym Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski. Część swoich bogatych zbiorów ofiarował do Archiwum Państwowego w Gdańsku, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej oraz Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska. Jego prace są również zgromadzone w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej oraz Archiwum Fotograficznym CAF/PAP. Artysta zmarł w Gdyni 17 lutego 2011 r. w wieku 86 lat. Był człowiekiem skromnym i lubianym.

miczman - 2011-10-28, 19:30

feyg napisał/a:
W latach 1945–1948 był żołnierzem I Samodzielnego Batalionu Morskiego Marynarki Wojennej


Bardzo oczekiwałem tego albumu i nareszcie jest!

Mam tylko nadzieję, że przy jego tworzeniu brały udział osoby bardziej kompetentne niż ta, która napisała powyższe zdanie. Poprawna nazwa jednostki to I Samodzielny Morski Batalion Zapasowy i istniał on do 1945 r. gdy przekształcono go w Szkolny Pułk MW.

doldar - 2011-10-28, 19:53

Jak zwykle ponowię serdeczną prośbę o przedstawianie spisu treści, co m.in. ułatwi decyzję co do ewentualnego zakupu.
feyg - 2011-10-28, 20:59

Cytat:
Jego prace są również zgromadzone w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

Z kolei archiwum o takiej nazwie już nie istnieje od marca 2008r ;-)

doldar napisał/a:
Jak zwykle ponowię serdeczną prośbę o przedstawianie spisu treści, co m.in. ułatwi decyzję co do ewentualnego zakupu.

Publikacje albumowe cechują się często brakiem spisu treści, książki jeszcze nie widziałem

miczman - 2011-10-29, 22:13

Jak dla mnie sam fakt istnienia takiego albumu jest wystarczającym powodem do jego zakupu.
danielewicz - 2011-10-29, 22:18

Słusznie! Tylko żeby cena nas nie odstraszyła.
miczman - 2011-10-29, 22:28

Też mam takie obawy i dlatego rozważam pójście na promocję gdyż bardzo często promowane wydawnictwa są wtedy sprzedawane nieco taniej.
villaoliva - 2011-11-14, 13:23

Na promocji książka kosztowała 75 złotych.

Spotkanie zorganizowane bez pomysłu i amatorsko. Wielkie opóźnienie, donoszenie krzeseł, brak stojaka na mikrofon a potem jego opadanie ...
Wyświetlanie z rzutnika zapętlonych kilkunastu zdjęć Uklejewskiego na tak długie i nudne spotkanie to zdecydowanie za mało jak na możliwości TAKIEGO muzeum.

Dla bardzo wytrwałych ;-)


miczman - 2011-12-02, 13:14

villaoliva napisał/a:


Dla bardzo wytrwałych ;-)Dla bardzo wytrwałych to był ostatni wykład pana Dariusza Błaszczyka dotyczący działalności architekta Juliusza Żórawskiego. Po dwóch godzinach mówienia autor nie dotarł jeszcze do wybuchu II wojny światowej (zaczął mniej więcej od końca I wojny). Całość potrwała ponoć do godziny 22.

villaoliva - 2011-12-02, 21:40

miczman napisał/a:
Po dwóch godzinach mówienia autor nie dotarł jeszcze do wybuchu II wojny światowej (zaczął mniej więcej od końca I wojny). Całość potrwała ponoć do godziny 22.

A o której rozpoczął?

miczman - 2011-12-03, 09:29

18:05.
feyg - 2011-12-09, 12:14

Relacja z wykładu.
miczman - 2011-12-09, 12:36

"Prelekcja choć zaplanowana na 90 min, trwała dwukrotnie dłużej, wprowadzając słuchaczy oraz samego prowadzącego wykład, w prawdziwy ARCHI-TRANS"

:lol: Nie mogę

feyg - 2011-12-18, 20:41

Ukazał się reprint MONOGRAFII WIELKIEGO POMORZA I GDYNI
Cytat:
MONOGRAFIA WIELKIEGO POMORZA I GDYNIA
Toruń-Lwów 1939

Format: 225x305 (powiększone A4)
Oprawa: miękka
Stron: 240
Liczne ilustracje

Reprint publikacji wydanej w XX rocznicę odzyskania Pomorza.
"... Monografia zawiera zarysy historyczne wszystkich miast powiatowych Wielkiego Pomorza ze specjalnym uwzględnieniem Torunia jako miasta wojewódzkiego, Gdynia jako portu polskiego, Bydgoszczy jako najważniejszego ośrodka przemysłowo-gospodarczego, Inowrocławia i Ciechocinka jako miejscowości kuracyjnych oraz Włocławka, stolicy Kujaw.

Obszerniejszy rozdział w monografii poświęcony rolnictwu (...) daje Czytelnikowi obraz tej tak ważnej dziedziny życia gospodarczego Wielkiego Pomorza.

Nie pominięto też takich zagadnień jak: etnograficzne oblicze, szkolnictwo, sprawy kulturalno-oświatowe, miejscowości i osobliwości godne uwagi, turystyczne walory wybrzeża, Szwajcarii kaszubskiej i.t.p...."

ze SŁOWA OD REDAKCJI

villaoliva - 2011-12-19, 21:25

Znana jest cena?
miczman - 2011-12-19, 22:10

W podanym przez feyga linku piszą, że cena wynosi 75 złotych.
villaoliva - 2011-12-19, 22:17

Nie dojechałem na dół strony :oops:
feyg - 2011-12-22, 18:24

Właśnie ukazał się "Rocznik Gdyński" nr 23:

Cytat:

Spis treści:

Justyna Skowronek, Małgorzata Sokołowska: Stan wojenny w Polsce (13.12.1981-22.07.1983)
Piotr Brzeziński: W pół kroku za WRON-ą. Gdyńska PZPR w okresie stanu wojennego
Robert Chrzanowski: Ksiądz Hilary Jastak w materiałach Służby Bezpieczeństwa
Ryszard Toczek: Puszczanie w niepamięć
Jarosław Drozd: Od regat gdyńskich w roku 1921 roku do mistrzostw Europy w Orłowie Morskim w roku 1939
Maciej Bakun: II Wszechpolski konkurs szybowców na Oksywiu w 1925 roku
Krzysztof Chalimoniuk: Kontakty czechosłowacko-gdyńskie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku
Krzysztof Zabiegliński: Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni w latach 1926-1939
Anna Grzeszna-Kozikowska: Dr Inż. Dypl. Alfred Rudolf Jan Dziedziul (1885 - 1939)
Halina Młyńczak: Gdynia w dołach Katynia
Monika Tomkiewicz, Bożena Włodarczyk: Akty terroru hitlerowskiego wobec ludności cywilnej w Gdyni Obłużu w pierwszych miesiącach okupacji
Dariusz Małszycki: Organizacja harcerstwa gdyńskiego w latach 1959-1989
Małgorzata Sokołowska: Polska Riwiera siłą wzięta
Lucyna Przybylska: Nazwy religijne ulic w Gdyni
Grażyna Krasoń: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju Gdyni
Aleksandra Cicharska, Agata Japczyńska: Wybrane kierunki zagospodarowania przestrzennego Gdyni
Kazimierz Małkowski: Gdynia i Kilonia - Miasta partnerskie. 25 lat współpracy (1985 - 2010)
Anna Bargielska, Monika Bruszewska-Głombinowska, Maria Stefanowska, Sylwia Westphal, Kazimiera Zaród, Maciej Żakiewicz: 80 lat gdyńskiej "Dwójki"
Cyprian Maciejewski: Literatura jest naprawdę ważna
Jan Tymiński: Gdyniana w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Wybór publikacji z lat 2009-2011
Elwira Worzała, Natalia Chalimoniuk: Kulturoznawcza rola gdyńskich bibliotek szkolnych
Kazimierz Małkowski: Dorobek naukowy i zawodowy mieszkańców Gdyni
Janina Zielińska: Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Gdyni za rok 2010

Recenzje, opinie i omówienia

Kazimierz Małkowski
Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski, Anna Nadarzyńska-Pieszczewiat: Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni. Przebieg wydarzeń, represje, walka o prawdę.

Kazimierz Małkowski
Zbigniew Teplicki: Niespełnione marzenia o Polsce morskiej

Kazimierz Małkowski
Alfons Śmierzchalski: Spod znaku linijki

Listy do redakcji

Stanisław Puls: Kino "Bałtyk"
Kazimierz Małkowski: Wzgórze Św. Maksymiliana - figurka
Małgorzata Sokołowska: Gdański obszar metropolitalny. "Kwiatkowszczyzna" a sprawa Gdańska

Kalendarium

Jacek Dworakowski: Gdyńskie kalendarium 2010
Jacek Dworakowski: 85 lat Stoczni Remontowej Nauta"

miczman - 2011-12-22, 20:02

Kazimierz Małkowski: Wzgórze Św. Maksymiliana - figurka - mam nadzieję, że to protest przeciwko niezwykle głupiej nazwie przystanku.
feyg - 2011-12-22, 20:56

Zgadłeś! Przy okazji ZKM-owi dostało się za "Płytę Redłowską" :hihi:
feyg - 2012-01-19, 00:01

W najnowszym numerze kwartalnika "Bliza" (nr 4 (9) 2011) ukazał artykuł znanego kolekcjonera Pana Piotra Popińskiego:
Cytat:
Piotr Popiński, NAJSTARSZE POCZTÓWKI GDYNI

feyg - 2012-01-27, 22:58

Promocja książki o modernizmie w Gdyni i Europie
Cytat:
Z okazji Święta Gdyni Prezydent Miasta Gdyni, Informacja Miejska oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zapraszają na spotkanie poświęcone wydanej niedawno książce pt. „Architektura pierwszej połowy XX w. i jej ochrona w Gdyni i w Europie”. Książka opublikowana została przez Urząd Miasta Gdyni i zawiera wiele interesujących tekstów dotyczących architektury i ochrony modernizmu, opracowanych przez autorów z całego kraju i z zagranicy.

Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2012 r. o godz. 17.00 w Informacji Miejskiej przy ul. 10 Lutego 24 (budynek Urzędu Miasta Gdyni d.PLO). W czasie spotkania odbędzie się prelekcja pani prof. Marii J.Sołtysik pt. „Ewolucja idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni".
W imieniu Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Szlaku Modernizmu, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników architektury modernistycznej Gdyni.
Wstęp wolny.

Modernizm w Europie. Modernizm w Gdyni. Architektura I połowy XX wieku i jej ochrona. Urząd Miasta Gdyni”, Gdynia 2011, Redakcja naukowa: Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch. Przygotowanie publikacji: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Gdyni

Monografia jest efektem II Międzynarodowej Konferencji pt. „Modernizm w Europie. Modernizm w Gdyni. Architektura I połowy XX wieku i jej ochrona.” i obejmuje łącznie 48 bogato ilustrowanych publikacji. Artykuły zostały pogrupowane w trzy bloki tematyczne. Pierwsza część pokazuje tendencje i wzorce w architekturze i urbanistyce I połowy XX wieku w Polsce i Europie, druga – przedstawia teorię i praktykę ochrony architektury modernistycznej, natomiast trzecia – zapoznaje z wybranymi epizodami z dziejów tej architektury i najnowszymi przykładami jej rewaloryzacji.

Wymiary: 208 x 296 mm
352 strony
Cena: 55 zł

Do nabycia tylko w Miejskiej Informacji Turystycznej w Gdyni (ul. 10 Lutego 24, tel. 0/58 622-37-66)

Książka już wkrótce, będzie dostępna także w "mini czytelniach" na Gdyńskim Szlaku Modernizmu. Pierwsza pokonferencyjna publikacja o modernizmie w Gdyni i modernizmie na świecie, cieszyła się ogromną popularnością wśród miłośników architektury I poł. XX w, popularyzując szeroko tematykę gdyńskiego modernizmu. Tym razem, po raz pierwszy książka trafiła do sprzedaży, mamy więc niepowtarzalną okazję do nabycia znakomitej i unikalnej publikacji w bardzo przystępnej cenie.

miczman - 2012-01-28, 11:41

Czyli jak mawia Kasia Tusk "must have" :hihi:
feyg - 2012-02-04, 18:40

Dwie publikacje wydane przez Muzeum Miasta Gdyni:

Barbara Mikołajczuk i Monika Zakroczymska: Gdyńskie kapliczki, figury i krzyże

Leszek Molendowski: Teofil Zegarski (1884 - 1936)

feyg - 2012-02-08, 23:30

Kto zamierza nabyć publikację wydaną przez UM Gdyni, niech z tym nie zwleka, gdyż pula egzemplarzy która trafiła do sprzedaży w Miejskiej Informacji Turystycznej liczy tylko 100 egz!
Sikorzanka - 2012-02-09, 00:24

Prezydent przemawia, goście się uśmiechają, a Grzegorz pisze:)
http://ibedeker.pl/na-gor...i-turystycznej/

miczman - 2012-02-09, 19:16

feyg napisał/a:
Kto zamierza nabyć publikację wydaną przez UM Gdyni, niech z tym nie zwleka, gdyż pula egzemplarzy która trafiła do sprzedaży w Miejskiej Informacji Turystycznej liczy tylko 100 egz!


Ciekawe jak będzie z popytem. Z tego co słyszałem to do momentu promocji zeszły bodajże aż 2 egz.

feyg - 2013-06-17, 14:56

Nowości wydawnicze z Muzeum Miasta Gdyni i wydawnictwa Verbi Causa:
Manfred - 2013-10-03, 10:21

A czy można poznać cenę tej książki o Chyloni i Cisowej?
I gdzie można je kupić? w Empiku? ;-)

cheng13 - 2013-10-03, 13:09

Jest w Muzeum Miasta Gdyni. Zobacz na stronie, cena powinna być podana.
Manfred - 2013-10-05, 17:31

Faktycznie jest

http://www.muzeumgdynia.p...obce-pozostale/

Małgorzata Sokołowska
"Chylonia - Cisowa"
Gdynia 2013
Cena 32 zł


Dzięki za podpowiedź :brawo:

feyg - 2013-11-22, 17:21

Gdynia w czasach PRL-u. Zapowiedź premiery
Cytat:
W Programie Trzecim Polskiego Radia 26 listopada, po raz kolejny gościem Artura Andrusa i Akademii Rozrywki będzie gdynianka Małgorzata Sokołowska.
Tym razem rozmowa dotyczyć będzie jej najnowszej publikacji „Dni bezmięsne czyli umiarkowany optymizm w sprawie gumiaków", będącej opowieścią o życiu codziennym w PRL-owskiej Gdyni z lat 1956-1989, a więc o handlu, usterkach budowlanych, „froncie walki o wodę", jeżdżących stadami trolejbusach, czterech stacjach benzynowych na całe miasto, dwóch telefonach na 100 mieszkańców, o telewizji i wybuchających „Rubinach", hotelach, teatrach i kinach, plażach i zakazie kąpieli, o bulwarze, molo Południowym, basenie żeglarskim. A także o pierwszej Operacji Żagiel sprzed 40 lat i spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II w 1987 r. A promocja książki już 3 grudnia, we wtorek, o godz. 18.30 w hotelu „Kuracyjnym" al. Zwycięstwa 255 w Orłowie.

feyg - 2014-03-06, 19:59

Prezentacja książki "Architektura XX wieku do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie"
Cytat:
Mamy przyjemność poinformować, że Urząd Miasta Gdyni wydał właśnie trzecią książkę z serii Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni pt. "Architektura XX wieku do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie", będącą efektem międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w Gdyni w 2012 r. pod nazwą „Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona”. Konferencja ta, zorganizowana przez Urząd Miasta Gdyni przy współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej i Akademią Morską w Gdyni, zgromadziła specjalistów z kilkunastu krajów świata.

Książka zawiera zbiór 32 bogato ilustrowanych artykułów na temat architektury modernistycznej w Gdyni, w innych miastach w Polsce oraz w całej Europie. Poruszane są tematy zarówno naukowo-badawcze dotyczące architektury, jak i aktualne tematy konserwatorskie związane z jej ochroną.

Prezentacja książki odbędzie się w środę 12 marca 2014 r. o godz. 17.00 w siedzibie Miejskiej Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni (budynek Urzędu Miasta Gdyni, d. PLO).

Dodatkowo informujemy, że książkę będzie można nabyć w cenie 50 zł w siedzibie Miejskiej Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni (tel. 58 622 37 66).
:arrow: Spis treści

romo999 - 2014-03-09, 20:58

Interesująca książka i stosunkowo niedroga. Czy posiadasz jakieś informacje, czy będzie dostępna także poza siedzibą MIT?
Arkady - 2014-04-28, 16:01

Pod koniec marca ukazała się nowa mapa:
Fortyfikacje Gdyni i okolic
skala zasadnicza 1:35 000
CASAMATA
ISBN 978-83-935569-2-2

Mapa opisuje najciekawsze, a także mniej znane fortyfikacje w rejonie Gdyni.
- baterie nadbrzeżne (w tym 11. i 28. BAS)
- baterie przeciwlotnicze (polskie przedwojenne i niemieckie baterie Kriegsmarine)
- schrony, szczeliny i sztolnie przeciwlotnicze
- obiekty zaplecza portu wojennego
- stanowiska dowodzenia i obiekty łączności
- torpedowy ośrodek doświadczalny w Babich Dołach

Wiele informacji została po raz pierwszy opublikowana.

Na rewersie znajdują się powiększenia najciekawszych obszarów (Oksywie i port wojenny, Babie Doły, Redłowo) w skalach od 1:15 000 do 1:3000.

Większość obiektów posiada krótki opis historii i stanu zachowania.
Opisy w języku polskim i angielskim.
Format po rozłożeniu: 68 x 48 cm

Opracowanie merytoryczne i graficzne: Arkadiusz Woźniakowski
Konsultacje i współpraca: Dariusz Dębski, Andrzej Ditrich, Marcin Dudek, Robert Hirsch, Jarosław Kłodziński, Cezary Piotrowski, Michał Szafrański
Tłumaczenie: Agata Kruszewska, Arkadiusz Woźniakowski

Publikacja została wydana dzięki miastu Gdynia.

villaoliva - 2014-05-19, 11:46

Gdynia - sąsiad Oliwy
Cytat:
15 maja w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się promocja książki "Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość" pod redakcją profesora Tadeusza Stegnera. Publikacja ukazała się w wydawnictwie KOSYCARZ FOTO PRESS.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group