Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska i Pomorza

Się dzieje - Muzeum Ziemi Puckiej

feyg - 2010-05-16, 19:19
Temat postu: Muzeum Ziemi Puckiej
90. rocznica powstania Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku
Cytat:
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
Stowarzyszenie Kolekcjonerów „Ziemia Pucka”

zaprasza serdecznie na otwarcie wystawy:

90. rocznica powstania Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

18 maja 2010 roku o godz. 17.00
do Kamienicy Mieszczańskiej w Pucku, Pl. Wolności 28


90. rocznica powstania Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

W 2010 r. obchodzimy dziewięćdziesiątą rocznicę powstania polskiego lotnictwa morskiego. Jego początki nierozerwalnie łączą się z historią Pucka, gdzie marynarze I Batalionu Morskiego przejmując w 1920 r. zaplecze techniczne byłego pruskiego lotniska, zaczęli tworzyć zręby nowej formacji wojskowej. Jednostka istniejąc do 1939 r. pod nazwą najpierw Bazy Lotnictwa Morskiego, a następnie Morskiego Dywizjonu Lotniczego (dalej: MDLot.), zajęła ze swymi hydroplanami poczesne miejsce w historii polskich sił powietrznych.


Celem wystawy jest ukazanie historii MDLot. widzianej oczami miejscowych kronikarzy oraz korespondentów prasowych, którzy w krótkich zapisach utrwalili dni świąteczne i powszednie puckiego garnizonu. Wykorzystano w tym celu artykuły, a także noty prasowe zamieszczane głównie na łamach codziennej prasy pomorskiej, która w okresie międzywojennym docierała do miasta. Najliczniejszą reprezentację stanowią artykuły z „Gazety Kaszubskiej” i „Słowa Pomorskiego”. Dopełnieniem są teksty pochodzące z „Dziennika Gdyńskiego”, „Dziennika Bydgoskiego”, „Gazety Puckiej”, „Gazety Gdyńskiej”, „Kuriera Bałtyckiego” oraz „Wiarusa” – organu podoficerów Wojska Lądowego i Marynarki Wojennej. Aby oddać klimat tamtych czasów zachowana została oryginalna pisownia artykułów, a ich zawartość zilustrowano bogatym materiałem ikonograficznym. Wybrany zbiór zdjęć przedstawia jednostkę na przestrzeni niemalże całego okresu jej istnienia. Stanowi on wizualny zapis zabudowy lotniska, koszar i sprzętu latającego z wodnopłatowcami na czele. Część fotografii ukazuje również sceny z życia codziennego garnizonu dokumentując uroczyste obchody świąt państwowych, kościelnych oraz wojskowych. Nie brakuje także portretów pilotów z dedykacjami „ku pamięci”.
Prezentowany materiał prasowy i fotograficzny w żadnym wypadku nie jest pełnym oraz wyczerpującym temat zapisem losów jednostki. Jedynie sygnalizuje wielowątkowość i złożoność tematu. Jest przyczynkiem do dalszych badań losów jednostki oraz ludzi z nią związanych.
Dopełnieniem prezentacji jest bogata kolekcja modeli jednostek latających oraz obrazy autorstwa Jarosława Wróbla.

Wystawa przygotowano we współpracy z Stowarzyszeniem Kolekcjonerów „Ziemia Pucka”.
Zabytki pochodzą ze zbiorów:
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy
Stowarzyszenie Kolekcjonerów „Ziemia Pucka”
oraz z kolekcji prywatnych i zbiorów rodzinnych.


:arrow: O Morskim Dywizjonie Lotniczym na WFG

villaoliva - 2013-06-13, 14:57
Temat postu: Hallerówka i Adiutantówka przekazana muzeum w Pucku
Marszałek Mieczysław Struk oraz wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń podpiszą umowę darowizny o przekazaniu przez samorząd województwa pomorskiego na rzecz Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy dwóch zabytkowych nieruchomości we Władysławowie – Hallerówki i Adiutantówki. Uroczystość odbędzie się w piątek, 14 czerwca w Starostwie Powiatowym w Pucku.

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego wyrazili zgodę na zbycie tych nieruchomości w kwietniu br. W obu obiektach znajdują się pamiątki po gen. Józefie Hallerze – tzw. halleriany, które wcześniej Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych otrzymał od spadkobierców generała. Zostaną one przekazane muzeum w Pucku na potrzeby ekspozycji historycznych.

Przekazując te nieruchomości, władze województwa pomorskiego, chcą, by muzeum w Pucku popularyzowało i upowszechniało wiedzę o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury polskiej. Obiekty te wraz z posiadanymi eksponatami będą również właściwie chronione i nadzorowane przez instytucję, która posiada wieloletnie doświadczenie w gromadzenia dóbr kultury.

BP / Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group