Wolne Forum Gdańsk
Forum miłośników Gdańska

Się dzieje - Archeologiczny Stargard

Vermeer - 2009-12-10, 17:23
Temat postu: Archeologiczny Stargard
„Historia to świadek czasów,
światło prawdy, żywa pamięć,
mistrzyni życia, zwiastunka przyszłości”
Liwiusz

Stargard to rozwijający się ośrodek miejskich badań archeologicznych. Od pewnego już czasu Muzeum w Stargardzie stara się uzmysłowić nie tylko inwestorom działającym w mieście, lecz także i mieszkańcom, że prace archeologiczne to jedyna, nieodwracalna możliwość poznania historii miasta na podstawie wykopalisk pod względem przemian gospodarczych, społecznych, czy też politycznych. Archeologia w mieście to dość nowa, ale coraz bardziej obecna specjalizacja w tej dziedzinie nauki.

Stargardzkie badania klasztoru augustianów-eremitów, jednego z kwartałów Starego Miasta czy Rynku Głównego przyniosły nie tylko ogromne ilości różnorakiego materiału zabytkowego, lecz przede wszystkim dały szansę nowego spojrzenia na procesy zachodzące w przeszłości. Niektóre interpretacje uzupełniają źródła historyczne, inne całkowicie je zmieniają lub ukazują to, czego źródła pisane nie podają.

Ogromną ilość informacji przyniosły ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne na jednym z kwartałów Starego Miasta. Kwartał w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Grodzkiej i przedłużenia ul Władysława Łokietka o powierzchni około 11 tys. m kw. W trakcie badań uzyskano szereg informacji na temat zagospodarowania terenu, na którym najwcześniejszymi przejawami działalności człowieka były ślady osadnicze, związane z kulturą łużycką (Hallstatt D). Następnie, w środkowej części kwartału zlokalizowano cmentarzysko wczesnośredniowieczne (32 groby), datowane wstępnie na podstawie zabytków ruchomych na X-XII wiek. Najliczniej występującymi nawarstwieniami i obiektami archeologicznymi, były te związane z okresem późnego średniowiecza, a najważniejszym odkryciem było odsłonięcie pozostałości pracowni odlewniczej. Okres nowożytny reprezentowany jest przez licznie pozyskany materiał ruchomy zdeponowany w tzw. obiektach zamkniętych, takich jak studnie i latryny.

Pozyskane przedmioty można oglądać na wystawie w miejskim muzeum. Serdecznie Zapraszam!!!

http://www.naukawpolsce.p...kSum=1291797354

http://www.muzeum-stargar...d=strony&ids=18

ezet - 2009-12-10, 18:06

Znaleźć takiego siwaka, to rzeczywiście powód do wielkiej radości. :brawo: :flaga: Latryny to jedno z nielicznych miejsc, gdzie jest szansa odkrycia nieuszkodzonej ceramicznej fajki jednorodnej z XVI-XVIII w. Ostatnią kwerendę przeprowadzałem pod koniec ubiegłego wieku i w tamtym czasie nie było żadnego całego egzemplarza znalezionego w Polsce, choć z fragmentów udało się takie wyklejać. Najdłuższa fajka gliniana odkryta została właśnie w latrynie podczas prac wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu. Jest to pozbawiona końcówki cybucha fajka holenderska o długości około 40 cm, datowana na I połowę XVIII wieku. Pewnie z racji swoich zainteresowań i wykonywanego zawodu masz bardziej aktualne wiadomości. Może nawet wykopaliście kompletną fajkę w Stargardzie ?

Vermeer, będziesz miał trochę czasu, to zerknij na nasze ubiegłoroczne wykopaliska, w których brali udział legendarni archeolodzy z Warszawy http://www.wolneforumdanzig.pl/viewtopic.php?t=555

Poniżej: fragment zdjęcia ze strony http://www.muzeum-stargar...d=strony&ids=18

Vermeer - 2009-12-10, 19:03

Bez wątpienia jest to radość, jak widać w przypadku kolegi. Co do całej fajki udało nam się zrekonstruować z 7 fragmentów kompletną fajkę o długości 49,5 cm. Ale o fajkach szerzej w innym poście... http://wolneforumdanzig.p...p?p=22430#22430
villaoliva - 2015-04-08, 16:21

Muzeum Archeologiczne w Danzigu rozpoczyna nowy cykl spotkań popularnonaukowych z archeologią pt. „Zabytek miesiąca” – jeden raz w miesiącu prezentowany będzie jeden wybrany zabytek. Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę 11 kwietnia, o godz. 12.00, w budynku muzeum przy ul. Mariackiej 25/26.

Magazyny poszczególnych pracowni skrywają bogate zbiory różnych obiektów, które nie są eksponowane na wystawach stałych czy też nie wpisują się w scenariusze wystaw czasowych. Goście odwiedzający muzeum będą mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć właśnie te przedmioty, które na co dzień są ukryte.

Zabytki prezentować będą pracownicy muzeum, opiekunowie zbiorów, być może także zaproszeni eksperci. Goście będą mogli wysłuchać opowieści, jakich nie przeczytamy w podręczniku czy przewodniku. W trakcie swojego wykładu archeolodzy opowiedzą o tym, jak doszło do odkrycia zabytku, jakie jest jego pochodzenie, w jakim stanie został wydobyty i jak wyglądała jego konserwacja. Przedstawią główne cechy znaleziska, wyjaśnią jego przeznaczenie czy też zasięg występowania.

Zabytkiem miesiąca kwietnia jest pięknie ornamentowana popielnica ze Starogardu Danzigiego, na której znajdują się przedstawione sylwetki ludzkie i zwierzęce, a opowie o niej dr Piotr Fudziński.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group